Vanaf 1 juli alle nieuwbouwwoningen gasloos

Gasloos wonen betekent klaar zijn voor de toekomst. Fossiele brandstoffen zoals gas zijn namelijk schaars. Daardoor zal de prijs in de toekomst alleen maar stijgen. Bovendien zorgt de verbranding van gas voor uitstoot van CO2: dit draagt bij aan de opwarming van de aarde. De woningen in Geerpark waren al gasloos. Vanaf 1 juli 2018 mogen in heel Nederland nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aangesloten worden, ook al ligt er een gasleiding in de straat. Er wordt een uitzondering gemaakt voor woningen waarvan de omgevingsvergunningaanvraag al loopt op 1 juli 2018. Deze mogen alsnog aangesloten worden, maar alleen als er voor die datum een ontvankelijke vergunning is ingediend. Dit betekent dat alle nieuwbouwwoningen straks klaar zijn voor een duurzame toekomst. Wil je graag weten hoe het is om gasloos te wonen? De MogelijkMakers kunnen je in contact brengen met mensen uit Geerpark die je er alles over kunnen vertellen.