De Grassen: wonen op een historische plek

Wie in de Grassen een kavel heeft gekocht, komt op bijzondere, historische, grond te wonen. Zo blijkt uit de vondsten van Archeologisch Onderzoeksbureau VUhbs. Door het bodemonderzoek dat moest worden uitgevoerd, kwamen sporen van een nederzetting van een paar boerderijen uit de overgang tussen de Vroege  en de Midden-IJzertijd aan het licht. De bewoning zou circa 2500 jaar oud zijn. De sporen bestaan uit paalsporen, oftewel de plaatsen waar de houten palen hebben gestaan die de constructie van de boerderij hebben gevormd en een paar greppels. Rond de boerderijen lagen erven waar afvalkuilen en sporen van kleine schuurtjes zichtbaar zijn. De vondsten zijn zeer waardevol. Ze zijn namelijk uitzonderlijk goed bewaard gebleven, mede dankzij de hoge grondwaterstand. Normaal gesproken vinden archeologen heel veel boerderijen en erven door elkaar heen over een periode van een paar honderd jaar. Het is dan lastig om de verschillende bewoningsfasen goed uit elkaar te trekken. Hier hebben de boerderijen relatief geïsoleerd gelegen, wat de sporen zeer bruikbaar maakt om een goed beeld te krijgen van het gebruik en de gebruiksduur van de huizen, erven en omliggende akkers. De sporen worden nu geanalyseerd. Wanneer er een verhaal uit gereconstrueerd is, zullen wij dit zeker delen.