De Grassen: planning woonrijpmaken

 

Zodra er steeds minder vrachtwagens af en aan rijden met allerlei bouwmaterialen, kunnen we beginnen met het woonrijp maken, zoals het definitief bestraten van de wegen. We verwachten dat we hiermee in oktober 2018 aan de Zuidwestzijde van De Grassen kunnen starten.