Bewoners geven Geerpark in Vlijmen een 8

Het echte buitenleven, heerlijk ruim wonen tussen het groen en de Waterslinger in een duurzame wijk die is voorbereid op de toekomst. Dat is kort samengevat hoe bewoners van Geerpark hun wijk ervaren. Zij waarderen het wonen in Geerpark gemiddeld met een 8. Dat blijkt uit een onderzoek naar de woonwensen van bewoners en belangstellenden dat gemeente Heusden en wooncorporatie Woonveste deden. Twee op de drie bewoners geeft wonen in Geerpark zelfs een 8 of hoger. Er is geen enkele onvoldoende uitgedeeld. Bewoners geven aan dat zij vooral voor Geerpark kiezen vanwege de ligging en de ruime, groene omgeving. Bewoners van Geerpark zijn betrokken bij hun wijk. Dat blijkt ook uit de hoge respons: ruim 80% van de huishoudens in Geerpark heeft de vragenlijst ingevuld. Goed burencontact en kinderen die samen kunnen spelen scoren hoog.

Er zijn ook punten van aandacht, zoals de verkeersveiligheid in en rond de wijk, rommel en zwerfvuil op straat en parkeren in de wijk. Ook is er behoefte aan een helder eindplaatje van de wijk en informatie over toekomstige fasen. Hoe ziet Geerpark er over 10 jaar uit? Welke gebieden worden er ontwikkeld? Met hoeveel woningen, in welke types en verdeling tussen koop en huur? Gemeente en Woonveste nemen de vragen en zorgen serieus en gaan met de suggesties en resultaten uit het onderzoek aan de slag. 

Meer informatie vindt u op www.geerpark.nl